NPO Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
Leerlijn

NPO Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Als jouw school ervoor kiest om binnen het Nationaal Programma Onderwijs in te zetten op het bijspijkeren van leerlingen, om hun kennis en vaardigheden te vergroten, dan is het aanbod uit deze leerlijn zeker interessant voor jou.

Hoe kun je bijvoorbeeld instructies effectiever maken, hoe kun je leerlingen effectieve feedback geven en welke technieken kun je toepassen om het begrijpend lezen te verbeteren?

Zomaar een greep uit het aanbod. Met meer vakkennis nóg beter invulling geven aan effectief onderwijs, dáár is ons aanbod in dit doelgebied van het NPO op gericht.

Passend bij dit thema de driedelige podcast serie van Ria van Dinteren en Ilona Boomsma over de werking van het brein opgedeeld in geheugen, motivatie en verbinding.

In de module 'Pedagogisch klimaat, deel 1' leer je waarom het stellen van grenzen belangrijk is. Ook leer je op welke manier het pedagogisch klimaat invloed heeft op het welbevinden van de leerlingen en op het opdoen van positieve ervaringen. 

In de module 'Pedagogisch klimaat - deel 2' leer je meer over wat persoonsvorming en leervoorwaarden zijn, waarom deze belangrijk zijn en op welke manier hier aandacht aan gegeven moet worden. 

De cursus formatief evalueren is vooral bedoeld om je te inspireren en om je handvatten te geven om leren, onderwijzen en toetsen in samenhang vorm te geven in de klas en in de school.

In de cursus formatief leren en lesgeven maak je kennis met verschillende strategieën om formatief leren en lesgeven vorm te geven in jouw onderwijs. Je leert hoe je samen met jouw leerlingen de drie genoemde vragen centraal kunt stellen. En dan is formatief leren en lesgeven niets minder dan: gewoon goed lesgeven.