NPO Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
Leerlijn

NPO Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

Als jouw school ervoor kiest om binnen het Nationaal Programma Onderwijs in te zetten op de sociaal-emotionele en/of de fysieke ontwikkeling van leerlingen, dan is het aanbod uit deze leerlijn zeker interessant voor jou.

Welke interventies gericht op leerlingen kun je toepassen in jouw klas of in jouw school? Hoe kunnen sportieve activiteiten bijdragen aan het welbevinden van leerlingen? En hoe kun je cultuureducatie inzetten om het welbevinden van kinderen te vergroten?

Met gerichte kennis en gerichte activiteiten een effectieve bijdrage leveren aan de sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen, dáár is ons aanbod in dit doelgebied van het NPO op gericht.

Interventies gericht op welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen

Kinderen en jongeren gaan naar school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze goed in hun vel zitten en zich veilig voelen op school. Scholen hebben hier invloed op door het pedagogisch klimaat op de school bewust vorm te geven. Welbevinden is bevorderend voor het leren. Maar ook andersom: het krijgen van goed onderwijs is bevorderend voor het welbevinden van kinderen en jongeren; de relatie tussen welbevinden en leerresultaten is dynamisch én wederkerig.

Sportieve activiteiten zijn bedoeld om via sport de betrokkenheid van leerlingen te vergroten en hun schoolprestaties te verbeteren. Sommige interventies worden ingezet om jongeren bij andere leeractiviteiten te betrekken, zoals een voetbaltraining bij een lokale voetbalvereniging, gecombineerd met lessen in studievaardigheden, ICT, lezen en schrijven of rekenen/ wiskunde.

Cultuureducatie wordt omschreven als meedoen aan kunstzinnige en creatieve activiteiten, zoals dans, drama, muziek, schilderen of beeldhouwen. Deze interventie kan als onderdeel van het lesprogramma plaatsvinden of als buitenschoolse activiteit.