NPO Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
Leerlijn

NPO Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

Als jouw school ervoor kiest om binnen het Nationaal Programma Onderwijs doelbewust aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de executieve vaardigheden van leerlingen, dan biedt deze leerlijn interessant aanbod.

Zo kun je leren wat we verstaan onder de executieve functies, waarom deze zo belangrijk zijn en hoe je deze bij jouw leerlingen kunt vergroten. En je krijgt praktische handreikingen om jouw leerlingen te helpen bij het plannen, monitoren en evalueren van hun eigen leerproces. Metacognitie en zelfregulerend leren zijn van grote invloed op het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren.

Als professional is het dus van groot belang om hier bewust invulling aan te geven. Dáár is ons aanbod in dit doelgebied van het NPO op gericht.

Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces. Vaak krijgen ze speciale programma’s aangereikt om te leren hoe ze hun leerproces kunnen plannen, monitoren en evalueren. De interventies zijn doorgaans zo ingericht dat leerlingen zelf hun strategie kunnen bepalen en leren wat de beste aanpak is voor een bepaalde leertaak.

Zelfregulerend leren kan in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

- cognitie (het mentale proces van weten, begrijpen en leren);
- metacognitie (vaak omschreven als ‘leren leren’);
- motivatie (de bereidheid om onze (meta)cognitieve vaardigheden in te zetten).

Samenwerkend leren houdt in dat leerlingen bij activiteiten of leertaken met elkaar samenwerken in groepjes die klein genoeg zijn om iedereen aan bod te laten komen in de uitvoering van een duidelijk omschreven collectieve taak.