NPO Faciliteiten en randvoorwaarden
Leerlijn

NPO Faciliteiten en randvoorwaarden

Voor welke interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs jouw school ook kiest, de kans is heel groot dat er extra middelen worden ingezet om het effect hiervan te vergroten. Denk aan het inzetten van digitale technologie. Daar is kennis voor nodig. Of ouderbetrokkenheid in combinatie met burgerschap.

Onderwijz biedt een groot scala aan mogelijkheden om professionals hierin te ondersteunen en zich verder te ontwikkelen. Dáár is ons aanbod in dit doelgebied van het NPO op gericht.

 

 

Deze interventies gebruikt u altijd in combinatie met interventies voor meer onderwijs, effectievere inzet van onderwijs, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen, ontwikkeling van executieve functies of inzet van personeel. Als een van die interventies daarom vraagt, mag u geld uit het Nationaal Programma Onderwijs dus ook inzetten voor:

- Ouderbetrokkenheid
- Digitale technologie: IT-hardware en -software voor specifieke interventies
- (Tijdelijk) aantrekken of inhuren van nieuw personeel voor specifieke interventies
- Professionalisering die nodig is om gekozen interventies te kunnen uitvoeren, zoals coaching of gerichte trainingen
- Schoolontwikkeling en verbetercultuur
- Systematisch monitoren en bijstellen (data-geïnformeerd werken)
- Leermiddelen: inzet van aanvullende of nieuwe leermiddelen, (formatieve) toetsen en leerlingvolgsystemen, bijvoorbeeld voor maatwerk

Bij ouderbetrokkenheid gaat het erom dat ouders hun kinderen begeleiden bij het leren. Voorbeelden van interventies:

- ouders betrekken bij het leerproces van hun kinderen;
- algemene interventies om ouders te stimuleren hun kinderen te helpen bij bijvoorbeeld lezen of huiswerk;
- activiteiten en programma’s gericht op het ontwikkelen van vaardigheden bij ouders (bijv. geletterdheid of IT-vaardigheden);
- intensievere interventies voor gezinnen in crisissituaties.

Digitale technologie is het gebruik van computers en technologie om de leerprestaties op school te bevorderen. Er zijn zeer uiteenlopende interventies op dit gebied, maar ze zijn grofweg in twee groepen te verdelen:

- technologie voor leerlingen, zoals programma’s of apps voor het oplossen van problemen of opdrachten met een open einde;
- technologie voor leerkrachten/docenten, zoals een digitaal schoolbord of leerplatform.