NPO Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren
Leerlijn

NPO Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Als jouw school binnen het Nationaal Programma Onderwijs ervoor kiest om méér onderwijs aan te bieden, dan is het natuurlijk wel zaak dat dit op een effectieve manier gebeurt.

Wat zijn bijvoorbeeld de bewezen effecten van bijvoorbeeld de verlengde schooldag? Als je alleen maar méér van hetzelfde doet, heeft dat minder effect dan wanneer je doelgericht werkt aan specifieke aandachtspunten.

En als er goede afstemming is tussen de voor- of naschool, is het effect natuurlijk ook groter. Met vakkennis invulling geven aan extra onderwijstijd, dáár is ons aanbod in dit doelgebied van het NPO op gericht.