Dialoog in het onderwijs

Online cursus Dialoog in het onderwijs

In de online cursus `Dialoog in  het onderwijs` leer je hoe je op  betrekkingsniveau beter kan communiceren. Oftewel, je gaat meer naar de  relationele laag binnen de communicatie kijken. Aan het einde van de cursus ben je een stap verder in het begrijpen van de ander en kan je een diepere laag aanboren in het voeren van gesprekken. Handig voor je onderwijspraktijk  van elke dag! 

Ouderbetrokkenheid heeft positieve effecten op (het leren van) kinderen. Uit onderzoek  blijkt echter dat docenten het  onderdeel oudergesprekken als  pittig ervaren en dat het veel met  hen doet. Wie ben jij als leerkracht? Neem eens in gedachten jouw plaats in je eigen  gezin van herkomst; hoe is dat van invloed op het nu? Hoe voer jij gesprekken en sta jij voor de groep?

Doel van de cursus

In de online cursus `Dialoog in  het onderwijs` leer je hoe je op  betrekkingsniveau beter kan communiceren. Oftewel, je gaat meer naar de  relationele laag binnen de communicatie kijken.

Wat kun je precies na de cursus?

 • Kan je het verschil aangeven tussen inhoudsniveau en betrekkingsniveau

 • Kan je de drie relationele lagen noemen die onder betrekkingsniveau vallen 
 • Weet jij wat dialoog voeren te  maken heeft met de contextuele  benadering 
 • Weet je de balans in geven en  ontvangen te benoemen 
 • Weet je hoe de werking van de  dynamische driehoek is 
 • Kan je de begrippen loyaliteit en  existentiële loyaliteit duiden
 • Kan je 3 onderdelen van ouderpositie benoemen. 
 • Weet je het belang van erkenning geven en hoe je dat  kunt doen 
 • Weet je minstens 5 algemene  handvatten om meer tot de  relationele laag te komen in  gesprekken 
 • Kan je het begrip zelfvalidatie  uitleggen aan de hand van een  voorbeeld. 
 • Ben jij je (meer) bewust van  jouw eigen valkuilen en uitdagingen

Duur en studiebelasting

De cursus ‘Dialoog in het onderwijs‘ duurt ongeveer 3 uur met een studiebelasting van 4 uur.

Doelgroep

Deze online cursus is geschikt  voor alle leerkrachten in het PO en docenten in het VO en MBO. Een specifieke vooropleiding of veel voorkennis is niet noodzakelijk.

Vaardigheden

Door het volgen van deze cursus kun je leerlingen en ouders beter begrijpen in hun context en ga je de gesprekken op een dieper niveau leren aangaan.

Lesmaterialen

Deze cursus bestaat uit een e-learning met korte videofragmenten en een aantal opdrachten.

Toetsing

Om voor de cursus te slagen, moet je minimaal 70 procent van de vragen goed beantwoord hebben. Deze  online cursus wordt niet afgesloten met een online toets.  

Certificaat

Als je slaagt voor de cursus, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!