Van Twaalf tot Achttien

Van Twaalf tot Achttien

Van twaalf tot 18 is hèt vakblad voor voortgezet onderwijs. Een must voor leraren die op de hoogte willen blijven van de actuele ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. Van twaalf tot achtien schrijft over leren en onderwijzen, over leraar zijn in een moderne school, over vakinhouden, didaktiek en pedagogiek en nog veel meer. 

Van twaalf tot 18 is hét vakblad voor voortgezet onderwijs. Een must voor leraren die op de hoogte willen blijven van de actuele ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. Van twaalf tot achtien schrijft over leren en onderwijzen, over leraar zijn in een moderne school, over vakinhouden, didaktiek en pedagogiek en nog veel meer. 

De lezers zijn leraren, schoolleiders, wetenschappers en beleidsmakers.