Juridisch journaal - Sociaal plan en de rol van de OR

Juridisch journaal - Sociaal plan en de rol van de OR

Het komt regelmatig voor dat de werkgever over het sociaal plan met de OR afspraken wil maken. De OR moet zich tevoren goed realiseren wat dit betekent. Bekijk dit journaal van Joost van Mierlo voor meer duiding over dit onderwerp.

Een sociaal plan bevat collectieve regelingen om de nadelige personele gevolgen van organisatorische veranderingen op te vangen. Organisatorische veranderingen binnen de onderneming, reorganisaties, hebben veelal nadelige personele gevolgen. In een sociaal plan staan collectieve regelingen om deze gevolgen zoveel mogelijk op te vangen.

Vaak leiden organisatiewijzigingen tot ingrijpende gevolgen voor medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Reorganisatie
  • Inkrimping van de werkzaamheden van de onderneming
  • Fusie/overname
  • Beëindiging/sluiting van de onderneming
  • Verplaatsing/verhuizing van de onderneming
  • Verzelfstandiging of uitbesteding

De ondernemingsraad heeft het adviesrecht over een voorgenomen besluit over deze onderwerpen. Bij de adviesaanvraag moet de werkgever inzicht geven in de gevolgen voor het personeel en de in de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen (WOR, artikel 25 lid 3). Deze maatregelen kunnen in de vorm van een sociaal plan worden opgesteld. Soms is er een verplichting een sociaal plan op te stellen opgenomen in de CAO. 

Het komt regelmatig voor dat de werkgever over het sociaal plan met de OR afspraken wil maken. De OR moet zich tevoren goed realiseren wat dit betekent. Bekijk dit journaal van Joost van Mierlo voor meer duiding over dit onderwerp.