Wijziging in pensioen

Wijziging in pensioen

Veel pensioenregelingen zijn vanwege de fiscale versoberingen wederom per 1 januari 2018 gewijzigd. Heeft u als OR of HR voor de wijzigingen instemming verleend? 

De laatste jaren zijn de fiscale regels om pensioen op te bouwen versoberd. Zo is de hoogte van het pensioen dat fiscaal gunstig mag worden opgebouwd verlaagd en is bijvoorbeeld de pensioenrichtleeftijd vanaf 1 januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar. Het is nog wel mogelijk om nog steeds een pensioenrichtleeftijd te hanteren die vóór deze 68 jaar ligt, maar dan is hetgeen je mag opbouwen lager. 

 

Veel pensioenregelingen zijn vanwege de fiscale versoberingen wederom per 1 januari 2018 gewijzigd. Heeft u als OR of HR voor de wijzigingen instemming verleend? 

 

Dat de overheid de spelregels wijzigt omtrent het opbouwen van pensioen uit het bruto salaris, waardoor de werknemer bijvoorbeeld nu geen belasting betaalt over de bijdrage, wil nog niet zeggen dat de werkgever de pensioentoezegging zomaar eenzijdig kan wijzigen. 

 

Bekijk hier het bijbehorende document