<strong>Nationaal Programma Onderwijs -&nbsp; NPO</strong>&nbsp;| Succes verzekerd met menukaart van Onderwijz

Nationaal Programma Onderwijs -  NPO | Succes verzekerd met menukaart van Onderwijz

NPO - Nationaal Programma Onderwijs en de rol van Onderwijz in dit unieke programma.

 

"Hoe zet ik het programma en/of de menukaart succesvol in in mijn organisatie, school of onderwijsinstelling"

 

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom heeft het kabinet besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd en daarnaast 645 miljoen euro structureel ingezet om de hogere studentenaantallen te compenseren. Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, het inhalen én compenseren van vertraging en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft.

Elke school krijgt vanaf komend schooljaar structureel geld om leerlingen heel gericht te helpen, ook op sociaal emotioneel gebied. Leraren bepalen mede hoe dit geld wordt ingezet. Zij kunnen kiezen uit bewezen effectieve maatregelen zoals gerichte bijles in kleine groepjes of samenwerking met bibliotheken op het gebied van lezen.

Daarnaast vraagt de overheid aan alle scholen om leerlingen, die dat nodig hebben, komende zomerperiode hulp en bijles te geven. Tevens wordt hen gevraagd extra middelen in te zetten voor brede brugklassen voor vmbo/havo zodat leerlingen meer tijd hebben om te kijken of ze op de juiste plek zitten. Ook wordt er opnieuw geïnvesteerd in meer vakleerkrachten, onderwijsassistenten en ander onderwijsondersteunend personeel om de werkdruk van leraren te verlichten.

Doelgebieden

Het ministerie heeft in het programma een 6-tal doelgebieden gedefinieerd: 

 1. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren
 2. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
 3. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
 4. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
 5. Extra inzet van personeel en ondersteuning
 6. Faciliteiten en randvoorwaarden

In ieder van deze deelgebieden zijn er speciale interventies die scholen kunnen inzetten. Via deze link vind je hier meer informatie en voorbeelden van: https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen 

Meten is weten

Een van de aandachtspunten waar vanuit de kamer aandacht voor wordt gevraagd is het meten van de effectiviteit van interventies en maatregelen die onderwijs instellingen doorvoeren in hun NPO programma's. Samen met professionals wordt op dit moment een 6-tal scans samengesteld die in kaart brengen waar de behoefte in de onderwijsorganisatie ligt en die via een 0-meting het vertrekpunt vastleggen. Door periodiek te meten met aanvullende scans wordt het voor instellingen duidelijk zichtbaar waar verbeteringen in de processen zijn gerealiseerd. Dit helpt bij de verantwoording van de bestede middelen. 

Onderwijz menukaart 

Onderwijz heeft speciaal voor het Nationaal Programma Onderwijs een unieke menukaart met online aanbod samengesteld. Onderwijs experts zoals Karim Amghar, Ria van Dinteren, Marcel van Herpen en Michel van Ast leveren voor het portal zeer waardevolle bijdragen om interventies goed en succesvol in te zetten. Het aanbod wordt komende periode structureel uitgebreid met actuele thema's zoals:

 • Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen;
 • Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen;
 • Leren van en met medeleerlingen
 • Technieken voor begrijpend lezen
 • Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Met dit steeds verder groeiend aanbod leveren wij met Onderwijz inspirerende content waarmee docenten worden uitgedaagd om actuele kennis op te doen en nieuwe vaardigheden te leren waarmee zij het beste uit zichzelf en hun leerlingen kunnen halen. Naast het ruime online aanbod dat je terug vindt op onze menukaart brengt Onderwijz je graag in contact met genoemde experts om een blended traject samen te stellen.

Meer weten?

Wil je meer informatie hoe wij kunnen helpen bij het goed en efficient invullen van de subsidie in jouw school of instelling via Onderwijz neem dan contact op met Amy.

onderwijz.nl® | 2021

<strong>Nationaal Programma Onderwijs -&nbsp; NPO</strong>&nbsp;| Succes verzekerd met menukaart van Onderwijz