Competitive advantage

Competitive advantage

Michael Porter is zo'n goeroe van wie je gehoord moet hebben als het op strategie aankomt. Zijn Competitive Advantage wordt nog steeds als standaardwerk gezien. Business voordeel draait om wat je biedt, aan wie, en hoe je alle bedrijfsactiviteit configureert. Hier zijn drie generieke strategieën aan gerelateerd.

Competitive advantage ( Samenvatting )

Michael Porter is zo'n goeroe van wie je gehoord moet hebben als het op strategie aankomt. Zijn Competitive Advantage wordt nog steeds als standaardwerk gezien. Business voordeel draait om wat je biedt, aan wie, en hoe je alle bedrijfsactiviteit configureert. Hier zijn drie generieke strategieën aan gerelateerd. Lees meer.....

 

De auteur

Michael E. Porter  is een Amerikaans professor aan de Harvard Business School. Porter volgde een universitaire opleiding in Princeton, en behaalde zijn doctoraat in de bedrijfseconomie in 1973 aan Harvard.

In het door McKinsey in 1979 bekroonde artikel "How Competitive Forces Shape Strategy", reikt hij met zijn vijf omgevingskrachten ondernemingen een methode aan om de markt en het concurrentiegedrag te analyseren. In zijn eerste boek Competitive Strategy uit 1980 gaat Porter voornamelijk in op het "wat" en "waarom" van strategie. In zijn tweede boek Competitive Advantages draait het met name om het "hoe" van strategie.

 

Over de samenvattingen

De samenvattingen van SpeedMBA zijn ultracompact. Of het origineel nu een boek van 200 of van 500 pagina’s is, steeds krijg je in het equivalent van 1,5 tot 2 A4 de gehele essentie van het boek mee. Voor de één is dit de ideale lengte om de kernboodschappen mee te pakken, voor de ander kan het als een aftasting dienen om het echte boek te gaan lezen.

 

De samenvatter Machiel Emmering

Machiel studeerde economie en bedrijfskunde, en is gepromoveerd bij Nyenrode. Hij past dit toe als management consultant, trainer, projectmanager, en ondernemer.

Hij werkte voor o.a. DNB, Sara Lee en Philips, en sinds 2007 als zzp’er voor corporates (o.a. ING, MasterCard, eBay), ministeries (o.a. EZ, I&W, VWS), en grote MKB’ers (o.a. Heerema, TFG, TOPdesk).

Machiel heeft vele artikelen en een diverse boeken geschreven, waaronder Het Bedrijf, de verkorte handleiding en 100 Business Bites. Zijn stijl is los en informeel, maar hij zit wel strak op inhoud. Zijn “ding” is om omvangrijke en schijnbaar complexe gebieden toch logisch, compact en toegankelijk voor iedereen te maken. Zo ontstonden ook de samenvattingen van SpeedMBA. 

Aanpassingsvermogen
Ambitie
Besluitvaardigheid
Durf
Initiatief nemen
Klantgerichtheid
Omgevingsbewustzijn
Onafhankelijkheid
Oordeelsvorming
Plannen en organiseren
Prioritering
Verandervermogen