Scientific management

Online cursus Scientific management

In de wereld van "groot / industrieel" ondernemen kom je al snel de term scientific management tegen. Ford en vele andere industriëlen zijn er groot mee geworden. Maar waar is het nou eigenlijk, en heeft het nog altijd relevantie? Ja, volop, maar dit komt ook met allerlei downsides, omdat de principes op grote schaal zijn toepast binnen situaties en organisaties die zich er niet volop voor lenen.

In de wereld van "groot / industrieel" ondernemen kom je al snel de term scientific management tegen. Ford en vele andere industriëlen zijn er groot mee geworden. Maar waar is het nou eigenlijk, en heeft het nog altijd relevantie? Ja, volop, maar dit komt ook met allerlei downsides, omdat de principes op grote schaal zijn toepast binnen situaties en organisaties die zich er niet volop voor lenen. Deze sectie legt kort en duidelijk uit hoe dit alles zit. 

Dit onderwerp is een klein onderdeel van de veel omvangrijkere cursus “Bedrijfskunde voor management” (ook op deze site). Deze sectie is hiervan losgeknipt.

Als de video uitnodigt tot verrijking van je inzicht hierover, duik dan in het materiaal dat onderaan de video wordt aanbevolen - je kan alles daarvan op deze site vinden.

Doel

Doel is je te leren wat scientific management is, en wat de plussen en minnen ervan zijn.

Wat je gaat leren en waar je beter in wordt

  • De principes van scientific management
  • De technieken waarmee de principes worden doorgevoerd, en sterkten daarvan
  • Wat er analytisch beschouwd snel mis gaat in scientific management
  • Tot welke disfuncties op 3 organisatieniveaus dat leidt

Voor wie is dit?

De overall cursus is algemeen gezien voor iedereen die succesvoller wil functioneren in iedere mogelijke organisatie. Specifieker gezien is deze sectie voor mensen die willen weten hoe klassieke structuren (zoals van bijna alle grote bedrijven) werken, en waarom die structuren tot allerlei zeer herkenbare issues leiden.

Hoe de cursus is opgebouwd

Deze sectie uit de totaalcursus is recht-toe-recht-aan: het bestaat uit 1 video, 1 bijbehorende set slides met alles wat in de video aan bod komt (NOOT: de slides zijn in het Engels, al is het verhaal in het Nederlands), en onderaan dit geheel vind je verwijzingen naar ander materiaal op deze site, waarmee je je inzicht in dit onderwerp kan uitbreiden.

Duur en studiebelasting

Deze sectie uit de totaalcursus duurt 45 minuten. Wil je meer leerrendement uit je e-learning halen, duik dan in de overige materialen die onderaan de cursus worden vermeld (alle beschikbaar op deze site). Afhankelijk daarvan nemen de studieduur en -belasting navenant toe.

Toetsing

Voor de kortere, "losgeknipte" secties uit SpeedMBA (zoals deze) is er geen aparte toetsing. Er zijn toetsen op het niveau van iedere hoofdmodule (zoals "Strategie"), en op het niveau van het geheel ("Bedrijfskunde voor Management").

Certificaat

Hiervoor geldt hetzelfde als de toetsing: voor de kortere, "losgeknipte" secties uit SpeedMBA (zoals deze) is er geen apart certificaat. Er zijn deelcertificaten op het niveau van iedere hoofdmodule, zoals "Strategie", en een certificaat op het niveau van het geheel ("Bedrijfskunde voor Management").

Aanvullend leermaterial

Hieronder staan enkele suggesties voor meer informatie over dit onderwerp of verbreding ervan.

Over de trainer, Machiel Emmering

Machiel studeerde economie en bedrijfskunde, en is gepromoveerd bij Nyenrode. Hij past dit toe als management consultant, trainer, projectmanager, en ondernemer.

Hij werkte voor o.a. DNB, Sara Lee en Philips, en sinds 2007 als zzp’er voor corporates (o.a. ING, MasterCard, eBay), ministeries (o.a. EZ, I&W, VWS), en grote MKB’ers (o.a. Heerema, TFG, TOPdesk).

Machiel heeft vele artikelen en een diverse boeken geschreven, waaronder Het Bedrijf, de verkorte handleiding en 100 Business Bites.

Zijn stijl is los en informeel, maar hij zit wel strak op inhoud. Zijn “ding” is om omvangrijke en schijnbaar complexe gebieden toch logisch, compact en toegankelijk voor iedereen te maken. Zo ontstond ook SpeedMBA. Eerst als live seminar en later als online cursus.

Delegeren
Discipline
Informatie-analyse
Omgevingsbewustzijn
Plannen en organiseren
Probleemanalyse