Coöperatieve werkvormen

Online cursus Coöperatieve werkvormen

Deze cursus is bedoeld voor leraren en is bedoeld om een introductie te geven over coöperatief leren. Er wordt besproken wat coöperatief leren is, welke coöperatieve werkvormen er bestaan, op welke manieren je deze kan gebruiken, waar je op moet letten bij het gebruik van coöperatief leren en hoe je kan beginnen met het gebruik van coöperatief leren.

Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren werken leerlingen samen in kleine groepen volgens specifieke stappen. In deze cursus worden coöperatieve werkvormen besproken aan de hand van vier thema's: coöperatief leren, coöperatieve werkvormen, in de praktijk, aandachtspunten.

Doel van de cursus

Doel van deze cursus is om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken om zo het gebruik van coöperatieve werkvormen in je lessen te verbeteren. Deze module bevat daarom een aantal open vragen die je helpen om je visie te verwoorden, de theorie toe te passen en om te reflecteren op de aangeboden inzichten vanuit de theorie. Het beantwoorden van de open vragen verdiept je reflectie en helpt je om de brug naar je praktijk te slaan. Als je de module hebt afgerond kun je daarna altijd terug om je beantwoording nog eens terug te lezen.

Wat kan je of ken je na de cursus

 • Je weet wat de voor- en nadelen zijn van coöperatief leren
 • Je weet welke effecten coöperatief leren heeft op het leerproces van de leerlingen 
 • Je weet wat coöperatieve werkvormen zijn
 • Je kent de basis- en sleutelprincipes voor coöperatieve werkvormen
 • Je weet welke stappen je moet doorlopen om een mooie les met coöperatieve werkvorm(en) te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren
 • Je weet op welke manieren je leerlingen met speciale leerbehoeften moet begeleiden, zodat de samenwerking en het coöperatief leren goed zal verlopen
 • Je weet op welke manier je de deelname van alle leerlingen kan bevorderen, zodat aan de basisprincipes van coöperatief leren voldaan kan worden

Duur en studiebelasting

De cursus 'Coöperatieve werkvormen' duurt ongeveer 4 uur met een studiebelasting van 6 uur. 

Doelgroep en vooropleiding

Deze online cursus is geschikt voor leerkrachten. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek of daarin geïnteresseerd is. Een pedagogische vooropleiding op minimaal mbo-niveau is aan te bevelen. 

Vaardigheden

Door het volgen van deze cursus werk je aan de vaardigheden die je als leerkracht nodig hebt om je leerlingen te ondersteunen in hun persoonsvormen en leervoorwaarden en hen te helpen deze te ontwikkelen. 

Lesmaterialen

De cursus 'coöperatieve werkvormen ' bestaat uit: Online instructie, toetsvragen en open vragen die je helpen om je visie te verwoorden, de theorie toe te passen en om te reflecteren op de aangeboden inzichten vanuit de theorie. Het beantwoorden van de open vragen verdiept je reflectie en helpt je om de brug naar je praktijk te slaan. Als je de module hebt afgerond kun je daarna altijd terug om je beantwoording nog eens terug te lezen.

Opbouw van de cursus

Deze cursus bestaat uit 4 modules. 

 • 1. Coöperatief leren
 • 2. Coöperatieve werkvormen
 • 3. In de praktijk
 • 4. Aandachtspunten

Binnen elk thema bestaan één of meerdere subthema's. Na elk subthema worden er één of meerdere vragen gesteld over de inhoud. Aan het eind van een thema wordt vaak een reflectievraag over het thema gesteld. Deze module bevat tevens een aantal open vragen die je helpen om je visie te verwoorden, de theorie toe te passen en om te reflecteren op de aangeboden inzichten vanuit de theorie.

Toetsing

Om voor de cursus te slagen, moet je minimaal 90 procent van de vragen goed beantwoord hebben. 

Certificaat

Als je slaagt voor de cursus, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Motiveren
Samenwerken