Begaafdheid (leraren)

Online cursus Begaafdheid (leraren)

In deze cursus leer je het begaafde kind herkennen

In deze cursus leer je het begaafde kind herkennen: Wat zijn kenmerkende leer- en persoonseigenschappen? Deze eigenschappen vragen iets van je onderwijs. Wat zijn de onderwijsbehoeften van begaafde kinderen? Dit deel gaat over compacten en verrijken, voorzien van praktische tips. Met alleen verrijken ben je er niet: het gaat om de juiste begeleiding. Hoe kun je goed begeleiden als er bijvoorbeeld sprake is van onderpresteren, een vaste mindset en zwakke executieve functies?

Doel van de cursus

In deze cursus leer je wat begaafdheid inhoudt, welke onderwijsbehoeften begaafde leerlingen hebben, welk onderwijsaanbod zij nodig hebben en hoe je hen het best kan begeleiden.

Wat kan of ken je na de cursus (leerdoelen)

 • Je kent kenmerken van begaafde leerlingen, weet welke verschillen er zijn tussen begaafde kinderen en weet hoe je begaafdheid kan signaleren.
 • Je hebt kennis van modellen en misverstanden over begaafdheid en kan je eigen visie op begaafdheid verwoorden.
 • Je weet welke onderwijsbehoeften begaafde kinderen hebben, waaronder het aansluiten van het onderwijs op hun denken en hun makkelijke leren.
 • Je kan beschrijven hoe je het onderwijs aan begaafde leerlingen kan inrichten en reflecteren op je eigen vormgeving van het onderwijs aan begaafde leerlingen binnen je klas en school.
 • Je weet waar begaafde kinderen begeleiding bij nodig hebben en hoe je deze begeleiding vorm kan geven.
 • Je kan uitleggen welke risico's er zijn bij begaafdheid en weet hoe je die risico's kan vermijden of verhelpen.

Duur en studiebelasting

De cursus Begaafdheid (leraren) duurt ongeveer 6 uur met een studiebelasting van 8 uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze online cursus is met name geschikt voor leraren die op de basisschool werken. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is. Een pedagogische, didactische of onderwijskundige vooropleiding op minimaal hbo-niveau is aan te bevelen.

Vaardigheden

Je breidt je kennis uit over begaafdheid en je kan je didactische, pedagogische en organisatorische leerkrachtvaardigheden ontwikkelen door het uitvoeren van de gegeven handvatten in de praktijk.

Lesmaterialen

De cursus Begaafdheid (leraren) bestaat uit: Online instructie, e-learning, praktijkopdrachten en vragen na elk (sub)thema.

Opbouw van de cursus

Deze cursus bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst wordt begaafdheid besproken aan de hand van de volgende thema’s:

 1. Wat is begaafdheid?
 2. Visie op begaafdheid
 3. Onderwijsbehoeften van begaafden
 4. Onderwijsaanbod
 5. Begeleiding
 6. Complexe vraagstukken

Toetsing

Binnen elk thema bestaan één of meerdere subthema's. Na elk subthema worden er één of meerdere vragen over de inhoud gesteld. Aan het eind van elk thema wordt een reflectievraag over het thema gesteld.

Certificaat

Als je de cursus afrondt, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!