Persoonlijke ontwikkeling

Online cursus Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is een breed begrip, en de laatste tijd populairder dan ooit. Deze cursus geeft inzicht in het waarom, wat en hoe van persoonlijke ontwikkeling.

Deze cursus is bedoeld voor ieder die in het onderwijs werkt en geeft een algemene introductie op persoonlijke ontwikkeling. Jouw eigen persoonlijke ontwikkeling vormt waarschijnlijk de reden dat jij deze module volgt. Persoonlijke ontwikkeling is een breed begrip, en de laatste tijd populairder dan ooit. Steeds vaker zie je namelijk in vacatureteksten de woorden ‘persoonlijke ontwikkeling’ en ‘persoonlijke groei’ terug. Waarom is dat zo belangrijk? En hoe geef je persoonlijke ontwikkeling vorm? Deze cursus geeft inzicht in het waarom, wat en hoe van persoonlijke ontwikkeling.

Doel van de cursus

Aan het eind van de cursus weet je wat persoonlijke ontwikkeling en professionalisering inhouden, wat ervoor nodig is en hoe je het vorm kunt geven.

Wat kan of ken je na de cursus (leerdoelen)

  • Je kunt de relatie leggen tussen de term persoonlijke ontwikkeling aan de ene kant en de termen professionalisering, levenlang leren, professionele vrijheid en duurzame inzetbaarheid aan de andere kant.
  • Je kunt uitleggen welke vier kernwaarden het kader vormen voor persoonlijke ontwikkeling.
  • Je hebt inzicht in het belang van zelfreflectie, competentiemanagement en leiderschap en kunt deze begrippen waarderen in je eigen persoonlijke ontwikkeling.
  • Je bent in staat de onderwerpen die in de module zijn behandeld toe te passen in een persoonlijk ontwikkelplan.

Duur en studiebelasting

De cursus Persoonlijke ontwikkeling duurt ongeveer 6 uur met een studiebelasting van 8 uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze online cursus is geschikt voor leraren. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is. Een pedagogische, didactische of onderwijskundige vooropleiding op minimaal hbo-niveau is aan te bevelen.

Vaardigheden

Je breidt je kennis over persoonlijke ontwikkeling en professionalisering uit en je kan je eigen persoonlijke ontwikkeling vormgeven aan de hand van zelfreflecties, het opstellen van een kernkwadrant en een persoonlijk ontwikkelplan.

Lesmaterialen

De cursus Persoonlijke ontwikkeling bestaat uit: Online instructie, e-learning, praktijkopdrachten en vragen na elk (sub)thema.

Opbouw van de cursus

Deze module bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst wordt persoonlijke ontwikkeling besproken aan de hand van 3 thema's:

  1. De noodzaak van persoonlijke ontwikkeling
  2. Belangrijke kernwaarden van persoonlijke ontwikkeling
  3. Randvoorwaarden voor persoonlijke ontwikkeling

Na de bespreking in de drie hoofdthema's sluiten we af met een praktische uitwerking van persoonlijke ontwikkeling. Binnen elk thema bestaan één of meerdere subthema's. Na elk subthema worden er één of meerdere vragen over de inhoud gesteld. Aan het eind van elk thema wordt een reflectievraag over het thema gesteld.