Spellingdidactiek op maat

Online cursus Spellingdidactiek op maat

Deze innovatieve cursus Spellingdidactiek op maat biedt je, naast de inhoudelijke elementen van onze spellingsystematiek, ook de inhoudelijke onderbouwing van de daarmee verbonden veranderingen in inhoud, vorm en rolverdeling.

In deze cursus zal het gaan over een vernieuwende spellingsdidactiek van Dolf Janson. Doelen van deze didactiek zijn:

  • Aansluiten bij de ontwikkeling en het eigen leerproces van elke leerling.
  • Recht doen aan de essenties van onze spellingsystematiek. De didactiek is daarom ook steeds gebaseerd op de standaarduitspraak.
  • Het leerproces richten op een onderbouwde toepassing in eigen teksten op basis van de klankstructuur.

Deze didactiek wil voorkomen dat:

  • Het aanleren van spelling de vorm heeft van visueel inprenten van lettercombinaties.
  • Het oefenen van spelling gericht is op het kunnen maken van een dictee en/of een toets.
  • De opbouw en de vorm van het oefenen voor alle kinderen gelijk is (en op hetzelfde moment) en niet aansluit bij de al aanwezige voorkennis.

Deze innovatieve cursus Spellingdidactiek op maat biedt je, naast de inhoudelijke elementen van onze spellingsystematiek, ook de inhoudelijke onderbouwing van de daarmee verbonden veranderingen in inhoud, vorm en rolverdeling.

Die beide aspecten maken het je mogelijk, vanuit je zo verworven kennis en inzichten, je leerlingen adequaat te begeleiden bij hun actieve leerprocessen rond het verwerven, en aansluitend toepassen, van de spellingsystematiek.

Doel van de cursus

Door deze cursus maak je kennis met een vernieuwende spellingdidactiek en weet je hoe je deze spellingdidactiek in praktijk zou kunnen brengen.

Wat kan of ken je na de cursus (leerdoelen)

  • Je durft actief lerende kinderen uitgangspunt te laten zijn en daarbij de essenties van de Nederlandse spellingsystematiek in het taalonderwijs als leidraad te hanteren.
  • Je kent de systematiek van de Nederlandse spelling en begrijpt waarom kinderen op een actieve manier hiermee stapsgewijs kennis moeten maken.
  • Je weet hoe je het spellingonderwijs kan organiseren en hoe je hierbij recht doet aan ieders voorkennis en ervaringen.
  • Je weet welke mogelijkheden er zijn om het spellingonderwijs op schoolniveau georganiseerd kan worden en begrijpt welke rol betekenis van woorden speelt bij het leren van de Nederlandse spelling.

Duur en studiebelasting

De cursus Spellingdidactiek op maat duurt ongeveer 3 uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze online cursus is bedoeld voor leraren. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.

Vaardigheden

Je leert een vernieuwende spellingdidactiek kennen en kan je leraarvaardigheden vergroten door het uitvoeren van de aangeboden handvatten voor het organiseren van je spellingonderwijs.

Lesmaterialen

De cursus Spellingdidactiek op maat bestaat uit: e-learning en verschillende soorten vragen.

Opbouw van de cursus

Deze cursus bestaat uit 4 doelen. Elk doel bestaat uit 1 of meer subthema’s. Binnen elk doel worden vragen over de inhoud gesteld. Dit zijn toepassingsvragen en evaluatievragen.

Toetsing

Deze online cursus wordt niet afgesloten met een eindtoets. De cursus wordt positief afgesloten wanneer 90% van de tussentijdse vragen is beantwoord.

Certificaat

Als je de cursus afrondt, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Ontwikkelen medewerkers