Wij de leraar

Wij de leraar

In dit boek brengt Marcel van Herpen de verantwoordelijke opvoeders samen. Zij kunnen zich verbinden, waardoor ze er niet alleen voor staan. Samen vormen ze een netwerk waardoor vertrouwen kan worden gegeven en zelfvertrouwen kan worden opgebouwd. Dat is soms de enige manier om ervoor te zorgen dat kinderen er niet alleen voor komen te staan.

Wij, de leraar neemt het leven als uitgangspunt en de ander als perspectief. In dit boek is de existentiële betekenis van de relatie – het bestaan van ik met de ander – de aanleiding om de huidige, belastende fenomenen in het onderwijs nog eens kritisch onder de loep te nemen. Bedoeld om taal te geven, onder meer aan zich emanciperende leraren, waardoor zij hun pedagogische opdracht scherper kunnen formuleren.

Over de Auteur

Marcel van Herpen is een veelgevraagd spreker. Hij heeft zo’n 2.000 lezingen, masterclasses en begeleidingstrajecten verzorgd voor scholen, besturen, samenwerkingsverbanden, sportclubs en gemeentes. Marcel stond aan de wieg van de eerste school voor ErvaringsGericht Onderwijs in Nederland, was medeoprichter van het Expertisecentrum Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen, het Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs Nederland en de Stichting E.G.O Antillen.